OJSC "Gazprom Mezhregiongas Nizhny Novgorod"

    OJSC "Gazprom Mezhregiongas Nizhny Novgorod".1OJSC "Gazprom Mezhregiongas Nizhny Novgorod".2

    Water treatment facility multi-purpose use.