OJSC "Gazprom Mezhregiongas Nizhny Novgorod"

OJSC "Gazprom Mezhregiongas Nizhny Novgorod".1OJSC "Gazprom Mezhregiongas Nizhny Novgorod".2

Water treatment facility multi-purpose use.